Miten paljon lainaa on liikaa?

Ylivelkaantuminen on yleinen ilmiö, mutta toisaalta sen tarkka määritteleminen voi olla vaikeaa. Määrittely on nimittäin monia. Esimerkiksi Suomen Pankki on määritellyt ylivelkaantuneen kotitalouden siten, että kotitaloudella on velkaa enemmän kuin viisi kertaa sen käytettävissä olevien tulojen määrän verran. Finanssivalvonta puolestaan on kommentoinut asiaa siten, että velkaa voi olla liikaa jo silloin, kun sitä on yli 150 000 euroa. Monet pankit taas arvioivat velkaantumisen astetta kuukausilyhennysten perusteella siten, että velkojen korkojen ja lyhennysten yhteenlaskettu summa ei saisi olla yli 40 prosenttia talouden kuukausituloista.

Ylivelkaantumisen määrittely ei siis ole yksiselitteistä. Tämän vuoksi pankit eivät tarjoakaan lainasta kiinnostuneille yksiselitteisiä taulukoita siitä, miten paljon lainaa milläkin tuloilla on mahdollista saada. 40 prosentin velanhoitokulut voivat käytännössä olla paljon suurempi taakka esimerkiksi lapsiperheelle kuin yksinelävälle, hyvin toimeentulevalle henkilölle. Velkamäärät ovat yleisesti myös korkeampia pääkaupunkiseudulla kuin muualla maassa.

Miten omaa velkaantumisen astetta voi arvioida?

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään kaikkien lainojen määrä ja se, paljonko lainoja maksetaan kuukausittain. Sisällytä tähän myös korot ja muut kulut, sillä joudut maksamaan lainoistasi myös niitä. Toinen askel on kotitalouden säännöllisten kuukausitulojen kirjaaminen. Tässä kohdassa kannattaa huomioida lähinnä nettotulot, sillä bruttotulot eivät kerro käytettävissä olevien tulojen määrää.

Tulojen ja velkojen kirjaamisen jälkeen on syytä kirjoittaa ylös kotitalouden välttämättömät, elämiseen ja asumiseen liittyvät kuukausimenot. Tämän jälkeen kannattaa laskea ja kirjata ylös vakuudellisten lainojen, kuten asuntolainan, vakuusarvot, minkä jälkeen ylivelkaantumisen rajan määrittely on mahdollista. Jos tulot eivät riitä kattamaan menoja, on ylivelkaantuminen on ilmiselvää. Yleisenä ohjeena pidetään, että asumiskulut eivät saisi ylittää 30 prosenttia kuukausituloista. Tässä voi olla pientä vaihtelua, mutta yleisellä tasolla arvio on käyttökelpoinen.

Pelkkä asumismenojen osuuden arvioiminen ei riitä, jos muita lainoja on runsaasti. Kannattaakin siis arvioida velkojen kokonaismäärää suhteessa käytettäviin kuukausituloihin. Lainojen kuukausittaiset hoitomenot eivät missään nimessä saisi olla enemmän kuin 50 % henkilön kuukausituloista.

Miten liiallisista veloista pääsee eroon?

Jos laskelmien jälkeen näyttää siltä, että ylivelkaantuminen on lähellä, kannattaa tarttua tuumasta toimeen mahdollisimman nopeasti. Tällä tavalla voidaan vielä estää velkakierteen syveneminen ja estää luottokelpoisuuden meneminen. Perinnässä olevat laskut ja luottojen lyhennykset tulevat nimittäin merkittävästi paljon kalliimmaksi kuin oli alkuperäinen suunnitelma.

Velkojen maksun suunnittelu kannattaa aloittaa listaamalla lainat järjestykseen koron ja lainamäärän mukaan. Korkeakorkoisimpien ja suurimpien lainojen lyhennys laitetaan ensisijaiseksi esimerkiksi neuvottelemalla lainanantajan kanssa suuremmasta kuukausierästä. Pienempien ja matalakorkoisempien lainojen tapauksessa sen sijaan kuukausierää kannattaa pienentää ja mahdollisuuksien mukaan myös laina-aikaa pidentää. Neuvottelu ei aina ole mahdollista, mutta toki sitä kannattaa yrittää.

Kun lainojen tärkeysjärjestys on määritetty ja lainojen lyhennyksistä neuvoteltu, täytyy asettaa kuukausittainen summa, jolla lainojan lyhennetään. Lyhennyssummassa pitäytyminen on tärkeää, jotta lyhennysaikatauluista pidetään kiinni ja lainat lyhenevät sovitulla tavalla. Jos lainojen lyhentämiseen varattu kuukausisumma osoittautuu liian suureksi, kannattaa maksujärjestelyistä yrittää sopia uudelleen. Yleensä lainanantajat joustavat jonkin verran, jos asiakas ottaa yhteyttä ajoissa ja pitää kiinni sovitusta lyhennysaikataulusta.

Oman talouden suunnitteluun on saatavissa monenlaisia työkaluja. Etsi tietoa netistä ja hyödynnä saatavilla olevat ilmaiset laskurit, mutta muista, että myös yksinkertaisesta taulukkolaskentaohjelmasta saa melko pienellä vaivalla oivallisen työkalun oman talouden suunnitteluun ja budjetin laatimisen avuksi. Jos koet, että tehtävä on itsellesi liian haastava tai muuten kaipaat tukea oman talouden tasapainottamiseen, etsi avuksesi ammattilainen ja luota hänen neuvoihinsa. Muista kuitenkin, että erityisesti sijoitusalalla on paljon ihmisiä, joiden asiantuntemus vaihtelee. Pyri löytämään puolueettomimmat työkalut ja arviot, jotta pääset jälleen taloutesi herraksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *